Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
O G Ł O S Z E N I E

 
2011-06-07 15:14:37
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Nowy Staw informuje, iż na podstawie art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370 z późn. zm.) - Rada Miejska w Nowym Stawie przyjmuje

 KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO.

2007-05-14 12:50:00