Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 65/2015 BURMISTRZA NOWEGO STAWU z dnia 6 lipca 2015 roku

w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

2015-07-17 10:44:18
INFORMACJA BURMISTRZA NOWEGO STAWU z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie udostępnienia pojazdu dostosowanego do przewozu dla wyborców niepełnosprawnych oraz pojazdów do przewozów dla wyborców z terenu Sołectw podczas ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Nowego Stawu zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 r.
2014-11-24 12:19:11
INFORMACJA BURMISTRZA NOWEGO STAWU z dnia 6 istopada 2014 r.

w sprawie udostępnienia pojazdu dostosowanego do przewozu dla wyborców niepełnosprawnych oraz pojazdów do przewozów dla wyborców z terenu Sołectw podczas wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Powiatu Malborskiego, Rady Miejskiej w Nowym Stawie oraz Burmistrza Nowego Stawu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-11-06 12:59:19
INFORMACJA BURMISTRZA NOWEGO STAWU z dnia 27 października 2014 r.

o sporządzeniu spisu wyborców
2014-10-27 12:17:14
ZARZĄDZENIE Nr 425/2014 z dnia 20 października 2014 r.

 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-23 14:19:12
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 20 października 2014 r.

 o numerach przyznanych dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Malborskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-23 13:36:28
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 20 października 2014 r.

o numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-23 13:33:20
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 r.

o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-23 13:31:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NOWEGO STAWU z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-16 09:19:26
Postanowienie Nr 5/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 23 września 2014 r.

 w sprawie zmian w składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-09-24 11:24:44