Uchwały dotyczące Budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok 

 

UCHWAŁA NR 129/2011  w sprawie u c h w a l e n i a budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2012 rok

UCHWAŁA NR 139/XVII/2012  w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR 145/XVIII/2012  w sprawie zmiany uchwały Nr 129/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 146/XXI/2012 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA Nr 161/XXII/2012  w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA Nr 165/XXII/2012  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA Nr 170/XXIII/2012  w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA Nr 171/XXIV/2012  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

UCHWAŁA Nr 172/XXV/2012 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA Nr 173/XXV/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 129/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr 188/XXVI/2012 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA Nr 189/XXVI/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

UCHWAŁA Nr 199/XXVII/2012 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR 205/XXVIII/2012 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR 210/XXIX/2012 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR 220/XXX/2012 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR 233/XXXI/2012 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

 

UCHWAŁA NR 129/2011  w sprawie u c h w a l e n i a budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2012 rok

UCHWAŁA NR 139/XVII/2012  w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR 145/XVIII/2012  w sprawie zmiany uchwały Nr 129/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 146/XXI/2012 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA Nr 161/XXII/2012  w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA Nr 165/XXII/2012  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA Nr 170/XXIII/2012  w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA Nr 171/XXIV/2012  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

UCHWAŁA Nr 172/XXV/2012 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA Nr 173/XXV/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 129/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr 188/XXVI/2012 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA Nr 189/XXVI/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

UCHWAŁA Nr 199/XXVII/2012 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR 205/XXVIII/2012 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR 210/XXIX/2012 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR 220/XXX/2012 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR 233/XXXI/2012 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

 


Liczba odwiedzin : 738
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Stawie
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Barabas
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystyna Wojniewicz
Czas wytworzenia: 2012-05-22 10:21:47
Czas publikacji: 2012-05-22 10:21:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak