Informacja dla osób głuchoniemych 

 

  

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miejskim w Nowym Stawie za pośrednictwem:

 

W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna będzie miała prawo do:

  1. pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego,

  2. pośrednictwa tłumacza SJM – systemu językowo – migowego.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie np. e-mailem wysłanym na sekretariat@nowystaw.pl lub faksem wysłanym na numer (55) 271 51 23 trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w tym aktywnym linku.


Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


UWAGA!

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie nie musi być wcześniej uzgadniana.

 

Załączniki

formularz.odt

Data: Brak danych Rozmiar: 8k Format: .odt Pobierz

informacja.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 58.06k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1028
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Stawie
Osoba wprowadzająca informację : Sebastian Dąbrowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Majewska
Czas wytworzenia: 2014-12-03 14:12:50
Czas publikacji: 2014-12-03 14:12:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak