Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 122/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 99/2015 Burmistrza Nowego Stawu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego urzędu

2017-03-15 14:54:46
ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie wydzierżawienia gruntów z przeznaczeniem pod działalność handlowo - usługową i inną niż handlowo - usługową

2017-03-15 14:47:04
ZARZĄDZENIE Nr 116/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2017-03-15 14:45:25
ZARZĄDZENIE Nr 112/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS w Nowym Stawie do załatwiania spraw z zakresu świadczeń funduszu alimentacyjnego

2017-03-15 14:35:35
ZARZĄDZENIE Nr 111/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie zasad przyjmowania posiłków profilaktycznych i napojów

2017-03-15 14:34:04
ZARZĄDZENIE Nr 107/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku

w sprawie ogłoszenia trzecich rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej

2017-03-15 14:32:32
ZARZĄDZENIE Nr 106/2015 z dnia 2 listopada 2015 roku

w prawie oszacowania szkody jaka powstała w sprzęcie Obrony Cywilnej

2017-03-15 14:27:10
ZARZĄDZENIE Nr 100/2015 z dnia 01 października 2015 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznych obsługi obwodowyh komisji wyborczych

2017-03-15 14:24:45
ZARZĄDZENIE Nr 97/2015 z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie ogłoszenia drugich rokowań po drugim przetargu ustnym ograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 44 w obrębie Świerki Gmina Nowy Staw

2017-03-15 14:09:11
ZARZĄDZENIE Nr 96/2015 z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji dotyczących nabycia części majątku do ADM Sp. z o.o. w Nowym Stawie

2017-03-15 14:05:41