Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 168/XXII/2012

 w sprawie zmian do Statutu Gminy Nowy Staw
2012-04-02 11:23:57
UCHWAŁA NR 167/XXII/2012

 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Staw w 2012 roku
2012-04-02 11:23:10
UCHWAŁA NR 166/XXII/2012

 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych.
2012-04-02 11:21:59
UCHWAŁA Nr 165/XXII/2012

 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
2012-04-02 11:21:04
UCHWAŁA NR 164/XXII/2012

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nidowo, Gmina Nowy Staw
2012-04-02 11:19:28
UCHWAŁA NR 163/XXII/2012

 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
2012-04-02 11:18:40
UCHWAŁA NR 162/XXII/2012

 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
2012-04-02 11:17:26
UCHWAŁA Nr 161/XXII/2012

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok
2012-04-02 11:15:57