Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie złożonego sprawozdania finansowego przez Pełnomocnika Inicjatorów Referendum gminnego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz o wydatkach poniesionych na cele referendalne.
2013-11-05 11:13:40
Postanowienie Nr 44/2013 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 16 października 2013 r.

w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum oraz Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Nowym Stawie.
2013-10-18 13:12:34
Zarządzenie Nr 286/2013 Burmistrza Nowego Stawu z dnia 04 września 2013 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 281/2013 Burmistrza Nowego Stawu z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Nowy Staw w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Nowy Staw i Rady Miejskiej w Nowym Stawie zarządzonym na dzień 08 września 2013 r.
2013-09-05 13:17:29
Zarządzenie Nr 281/2013 Burmistrza Nowego Stawu z dnia 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Nowy Staw w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Nowy Staw i Rady Miejskiej w Nowym Stawie zarządzonym na dzień 08 września 2013 r.
2013-08-29 10:25:38
I N F O R M A C J A BURMISTRZA NOWEGO STAWU z dnia 19 sierpnia 2013 roku

o sporządzeniu spisu wyborców.
2013-08-19 09:08:26
Postanowienie Nr 40/2013 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Nowym Stawie oraz Burmistrza Miasta Nowy Staw.
2013-08-14 14:36:27
Postanowienie Nr 39/2013 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Nowym Stawie w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Nowym Stawie oraz Burmistrza Miasta Nowy Staw.
2013-08-14 14:33:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NOWEGO STAWU z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie obwodów głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Nowym Stawie oraz Burmistrza Miasta Nowy Staw przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 8 września 2013 r.
2013-08-06 10:38:41
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu z dnia 24 lipca 2013 r.

 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń, plakatów w prowadzonej kampanii referendalnej w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Nowym Stawie oraz Burmistrza Miasta Nowy Staw w referendum gminnym zarządzonym na dzień 8 września 2013 r.
2013-07-24 14:25:15
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku

 o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawny uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji
2013-07-24 14:14:37