Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr 138/2011

 w sprawie p r z y j ę c i a planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie na rok 2012.
2012-01-20 08:39:56
UCHWAŁA NR 137/2011

 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie
2012-01-20 08:38:00
UCHWAŁA Nr 136/2011

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
2012-01-20 08:36:06
UCHWAŁA NR 135/2011

 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nowy Staw
2012-01-20 08:33:46
UCHWAŁA NR 134/2011

 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012-01-20 08:16:14
UCHWAŁA Nr 133/2011

 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Nowym Stawie przy ulicy Bankowej, stanowiącej działkę nr 17/2 z obrębu 5
2012-01-20 08:10:57
UCHWAŁA Nr 132/2011

 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej
2012-01-20 07:59:22
UCHWAŁA Nr 131/2011

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2011 rok
2012-01-19 11:22:09
UCHWAŁA Nr 130/2011

 w sprawie p r z y j ę c i a wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw
2012-01-19 11:07:20
UCHWAŁA NR 129/2011

 w sprawie u c h w a l e n i a budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2012 rok
2012-01-19 11:04:40