Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 127/2011

 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy miasta i gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2012”
2011-12-20 09:56:37
UCHWAŁA NR 126/2011

 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla miejscowości Lipinka i Świerki w gminie Nowy Staw.
2011-12-20 09:50:07
UCHWAŁA NR 125/2011

 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nowy Staw.
2011-12-20 09:47:08
UCHWAŁA NR 124/2011

 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Nowy Staw na okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
2011-12-20 09:44:23
UCHWAŁA NR 123/2011

 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w drodze przetargu
2011-12-20 09:43:06
UCHWAŁA NR 122/2011

 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Nowym Stawie przy ulicy Obrońców Westerplatte, stanowiącej działkę nr 40 i 41 z obrębu 2
2011-12-20 09:37:40
UCHWAŁA NR 121/2011

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Staw.
2011-12-20 09:35:43
UCHWAŁA NR 120/2011

 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Nowy Staw.
2011-12-20 09:28:21
UCHWAŁA NR 118/2011

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw
2011-12-08 12:55:39
UCHWAŁA NR 117/2011

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2011 rok
2011-12-08 12:54:23