Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół kontroli

prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

2015-08-25 08:28:25
Raport z czynności kontrolnych

dotyczących oznakowania szlaku rowerowego Trępnowy - Nowy Staw - Laski - Tralewo na terenie gminy Nowy Staw

2015-08-24 14:59:32
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta i Gminy Nowy Staw w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Stawie, ul. Bema 1 (kod 82-230) przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

2015-08-24 14:57:16
Raport z czynności kontrolnych

dotyczących promowania oferty turystycznej atrakcyjności obszaru miasta i gminy Nowy Staw poprzez wydanie publikacji

2015-08-24 14:39:58
Raport z czynności kontrolnych

dotyczących stworzenia mini pracowni komputerowej w świetlicy wiejskiej w Myszewie w gminie Nowy Staw poprzez zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia

2015-08-24 14:36:53
Raport z czynności kontrolnych

dotyczących promowania oferty turystycznej miasta i gminy Nowy Staw poprzez wydanie mapy turystycznej

2015-08-24 14:34:01