Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona do oddania w użyczenie, działka nr 21/5 o pow. 0,1904 ha, obręb Lipinka.

2019-01-03 07:49:21
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia – zamiany.

2018-12-17 15:13:18
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

2018-12-12 14:26:16
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

2018-12-12 14:08:41
Wykazanie lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym .

2018-10-05 13:35:35
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

2018-09-28 07:55:10
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Staw przeznaczonej do zbycia – zamiany – działka nr 23/15 i nr 23/16, obręb 5 Nowy Staw

2018-09-19 15:04:14
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Staw przeznaczonej do zbycia – zamiany – działka nr 5/4, obręb 4 Nowy Staw

2018-09-19 15:02:19
Wykazanie do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 83/11, obręb 6 Nowy Staw

2016-11-09 14:20:14
Wykazanie do sprzedaży działki nr 83/9, obręb 6 Nowy Staw na rzecz użytkownika wieczystego

2016-09-30 12:13:13