Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 419/LVII/2014

 w sprawie zmiany Uchwały Nr 413/LVI/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów Samorządu Mieszkańców Wsi na obszarze Gminy Nowy Staw.
2014-10-02 14:49:22
UCHWAŁA NR 418/LVII/2014

 w sprawie zmiany uchwały Nr 246/XXXII/12 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta i gminy Nowy Staw na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014-10-02 14:48:38
UCHWAŁA NR 417/LVII/2014

 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego i obnośnego oraz określenia przepisów porządkowych obowiązujących podczas jego prowadzenia na terenie stanowiącym własność Gminy Nowy Staw
2014-10-02 14:47:31
UCHWAŁA NR 416/LVII/2014

 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Nowy Staw.
2014-10-02 14:46:36
UCHWAŁA NR 415/LVII/2014

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, a także organom do tego uprawnionym
2014-10-02 14:34:20
UCHWAŁA NR 414/LVII/2014

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 rok
2014-10-02 14:31:56