Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 103/2011

 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w gminie Nowy Staw" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2011-10-11 10:18:00
UCHWAŁA Nr 102/2011

 w sprawie przystąpienia do Partnerstwa Lokalnego „Jutro” na rzecz przygotowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji
Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą (SZZG) w Powiecie Malborskim
2011-10-11 10:16:54
UCHWAŁA NR 101/2011

 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, a także organom do tego uprawnionych
2011-10-11 10:15:34
UCHWAŁA NR 100/2011

 w sprawie zmiany Uchwały Nr 487/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Nowy Staw na 2011 rok.
2011-10-11 10:14:37
UCHWAŁA Nr 99/2011

 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nowy Staw na rzecz EL-STA Sp. z o. o.
2011-10-11 10:13:39
UCHWAŁA Nr 98/2011

 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nowy Staw
2011-10-11 10:12:44
UCHWAŁA NR 97/2011

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Staw w zakresie działki nr 71/3 położonej w obrębie Chlebówko
2011-10-11 10:11:07
UCHWAŁA Nr 96/2011

 w sprawie sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych, położonych w Nowym Stawie przy ulicy Gdańskiej, stanowiących działki nr 48/9 i 48/7 z obrębu 1
2011-10-11 10:10:21
UCHWAŁA NR 95/2011

 w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy Staw.
2011-10-11 10:09:19
UCHWAŁA Nr 94/2011

 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu
2011-10-11 10:08:35