Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 13 marca 2014 r.

o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które brały udział w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Stawie przeprowadzonych w dniu 15 grudnia 2013 r.
2014-03-20 12:06:03
Postanowienie Nr 1/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie rozwiązania terytorialnych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających określonych rad gmin i miast
2014-03-14 10:44:26
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2010-2014.
2013-12-17 13:56:41
ZARZĄDZENIE Nr 312/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie powołania operatora do spraw obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Lipince
2013-12-04 09:23:00
Informacja Burmistrza Nowego Stawu z dnia 2 grudnia 2013 r.

o sporządzeniu spisu wyborców
2013-12-02 09:49:44
Postanownienie Nr 52/2013 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 20 listopada 2013 roku

w sprawie określenia trybu przekazania OKW kart do głosowania
2013-11-27 15:10:45
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie granic i numeru obwodu głosowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających.
2013-11-22 09:26:40
Postanowienie Nr 48/2013 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Stawie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okręgu wyborczym Nr 6 zarządzonych na dzień 15 grudnia 2013 r.
2013-11-05 11:24:01
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie granic okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu Nr 6 oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Stawie
2013-10-25 10:52:29
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu z dnia 16 października 2013 r.

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okręgu wyborczym Nr 6, zarządzonych na dzień 15 grudnia 2013 r.
2013-10-16 15:22:28