Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

2019-01-22 08:49:27
Obwieszczenie dot. polowania zbiorowego

2019-01-15 15:56:02
Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie pomorskim

2019-01-10 09:21:48
ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH

2019-01-03 13:33:22
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DOT. USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw

 

 

2018-12-19 10:00:39
INFORMACJA dotycząca uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w danym roku

2018-11-27 10:44:54
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie- karta nr 20/2018

2018-11-13 09:21:33
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH z dnia 13.11.2018 r.

2018-11-13 09:20:18
Obwieszczenie dot. polowań zbiorowych

2018-10-29 11:03:26
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie- karta nr 18/2018

2018-10-19 12:06:55