Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Nr P/12/017 z dnia 30.11.2012


2013-03-07 13:58:06
Protokół kontroli nr 247/2012

 Gmina Nowy Staw - Składowisko odpadów w Świerkach, działka nr 9/7
2012-12-17 12:43:19
Szalet publiczny w Urzędzie Miejskim - Protokoły kontroli

 Szalet publiczny w Urzędzie Miejskim Nowy Staw, ul. Bema 1
2012-12-17 12:14:00
Raport z czynności kontrolnych Nr 11/313,322,323/0041/2012 z dnia 14/06/2012

 Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - Remont budynku NOK w Nowym Stawie
2012-12-17 12:06:48
Raport z czynności kontrolnych Nr 11/313,322,323/0069/12 z dnia 11/06/2012

 Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - Remont świetlicy wiejskiej na terenie gminy Nowy Staw w miejscowości Dębina
2012-12-17 11:51:39
Raport z czynności kontrolnych Nr 11/413/0009/12 z dnia 23.01.2012 PROW na lata 2007-2013

Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Brzózki, Kącik, Trępnowy, Myszewo, Dębina Wieś na terenie gminy Nowy Staw.
2012-03-13 09:52:10
Raport z czynności kontrolnych Nr 11/413/0010/12 z dnia 23.01.2012 PROW na lata 2007-2013

 Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Lipinka, Lubstowo, Tralewo, Martąg na terenie gminy Nowy Staw.
2012-03-13 09:49:09
Protokół kontroli przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku

 
2012-03-13 09:46:05