Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 83/2011

 w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowy Staw - obszar miasta
2011-06-29 13:19:25
Uchwała Nr 82/2011

 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
2011-06-29 13:18:38
Uchwała Nr 81/2011

 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
2011-06-29 13:17:57
Uchwała Nr 80/2011

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2011 rok
2011-06-29 13:16:56
Uchwała Nr 79/2011

 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego Stawu za rok 2010.
2011-06-29 13:15:41
Uchwała Nr 78/2011

 w sprawie z a t w i e r d z e n i a sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok
2011-06-29 13:13:38