Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 77/2011

 w sprawie zmiany uchwały nr 38/2011 z dnia 24 lutego 2011r. dotyczącej szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2011-06-21 09:22:21
Uchwała Nr 76/2011

 w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw”
2011-06-21 09:21:16
Uchwała Nr 75/2011

 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży, w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
2011-06-21 09:19:47
Uchwała Nr 74/2011

 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
2011-06-21 09:18:45
Uchwała Nr 73/2011

 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Staw
2011-06-21 09:17:35
Uchwała Nr 72/2011

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw
2011-06-21 09:16:09
Uchwała Nr 71/2011

 w sprawie z a c i ą g n i ę c i a kredytu przeznaczonego na finansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2011 roku
2011-06-21 09:14:58
Uchwała Nr 70/2011

 w sprawie u d z i e l e n i a Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie dotacji celowej w 2011 roku przez Gminę Nowy Staw
2011-06-21 09:13:46
Uchwała Nr 69/2011

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2011 rok
2011-06-21 09:11:28