Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 68/2011

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowego Stawu
2011-04-29 09:50:13
Uchwała Nr 67/2011

 w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie p o w o ł a n i a KOMISJI REWIZYJNEJ
2011-04-29 09:48:17
Uchwała Nr 66/2011

 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2010
2011-04-29 09:47:20
Uchwała Nr 65/2011

 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto i Gminę Nowy Staw.
2011-04-29 09:46:02
Uchwała Nr 64/2011

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2011 rok
2011-04-29 09:44:57