Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 58/2011

 w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Nowy Staw za lata 2009-2010” i „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Nowy Staw za lata 2009-2010”
2011-04-29 09:42:18
Uchwała Nr 63/2011

 w sprawie zmiany Uchwały Nr 312/2009 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do likwidacji zakładu budżetowego Administracji Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie oraz powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2011-04-27 09:04:02
Uchwała Nr 62/2011

 w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie poboru nalezności finansowych i podatków od osób fizycznych w drodze inkasa
2011-04-27 09:03:06
Uchwała Nr 61/2011

 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
2011-04-27 09:01:48
Uchwała Nr 60/2011

 w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie
2011-04-27 09:00:36
Uchwała Nr 59/2011

 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
2011-04-27 08:59:33
Uchwała Nr 57/2011

 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
2011-04-27 08:58:10
Uchwała Nr 56/2011

 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
2011-04-27 08:56:55
Uchwała Nr 55/2011

 w sprawie przeniesienia własności nieruchomości
2011-04-27 08:55:49
Uchwała Nr 54/2011

 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w drodze przetargu
2011-04-27 08:54:30