Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kontrola zadań zleconych w zakresie rejestracji Stanu Cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk

 
2014-08-19 10:29:22
Kontrola projektu

 Rewitalizacja zabytkowych rynków Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji
2014-08-19 10:26:47
Raport z czynności kontrolnych PROW - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

 Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i multimedialnego do świetlicy wiejskiej w Trampowie
2014-08-19 10:24:45
Kontrola programu rządowego

 Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2012 roku
2014-08-19 10:23:00
Raport z czynności kontrolnych PROW na lata 2007-2013 - wdrożenie lokalnych strategii rozwoju

 Remont obiektów kultu religijnego (Brzózki, Laski, Mirowo, Stawiec, Świerki)
2014-08-19 10:20:45
Informacja pokontrolna projektu

 Budowa nowoczesnego budynku OSP w ramach Kompleksu Zespołu Służb Ratowniczych w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostawa wyposażenia
2014-08-19 10:16:57
Kontrola projektu

 Budowa zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) w Nowym Stawie
2014-08-19 10:12:15
Kontrola warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z Krajowym Przewozem Drogowym

 
2013-03-07 14:01:39
Szalet publiczny w Urzędzie Miejskim - Protokoły kontroli

 
2013-03-07 14:00:26