Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 45/2011

 w sprawie zmiany uchwały Nr 26/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 stycznia 2011 roku
2011-03-25 11:51:03
Uchwała Nr 44/2011

 w sprawie zmiany uchwały Nr 25/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 stycznia 2011 roku
2011-03-25 11:50:06
Uchwała Nr 43/2011

 w sprawie poboru należności finansowych i podatków od osób fizycznych w drodze inkasa
2011-03-25 11:49:05
Uchwała Nr 42/2011

 w sprawie utraty mocy Uchwały Nr 22/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie nieruchomościami gminnymi
2011-03-25 11:48:07
Uchwała Nr 41/2011

 w sprawie zmiany Statutu Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie
2011-03-25 11:47:00
Uchwała Nr 40/2011

 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie i utworzeniu Nowostawskiego Centrum Kultury i Edukacji w Nowym Stawie
2011-03-25 11:45:54
Uchwała Nr 39/2011

 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Staw
2011-03-25 11:43:43
Uchwała Nr 38/2011

 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2011-03-25 11:42:32
Uchwała Nr 37/2011

 w sprawie Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2011-2015
2011-03-25 11:41:49
Uchwała Nr 36/2011

 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowy Staw do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015” i „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowy Staw do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015”
2011-03-25 11:40:39