Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 29/2011

 w sprawie: rozpatrzenia skargi na pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie
2011-03-25 11:30:17
Uchwała Nr 28/2011

 w sprawie z a r z ą d z e n i a wyborów do organów Samorządu Mieszkańców Wsi na obszarze Gminy Nowy Staw.
2011-03-25 11:28:42
Uchwała Nr 27/2011

 w sprawie sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych, położonych przy ulicy Słowackiego w Nowym Stawie
2011-03-25 11:27:34
Uchwała Nr 26/2011

 w sprawie p r z y j ę c i a wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw
2011-03-25 11:25:46
Uchwała Nr 25/2011

 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nowy Staw na 2011 rok.
2011-03-25 11:24:33