Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 435/LIX/2014

 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy miasta i gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2015"
2014-11-06 08:53:22
UCHWAŁA NR 434/LIX/2014

 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew zadania własnego Gminy Nowy Staw w Zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania
2014-11-06 08:52:20
UCHWAŁA NR 433/LIX/2014

 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Staw na 2015 rok
2014-11-06 08:49:38
UCHWAŁA NR 432/LIX/2014

 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2015
2014-11-06 08:49:12
UCHWAŁA NR 431/LIX/2014

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014-11-06 08:48:40
UCHWAŁA NR 430/LIX/2014

 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz poboru opłaty i wysokości wynagrodzenia należności za pobór w roku 2015
2014-11-06 08:47:32
UCHWAŁA NR 429/LIX/2014

 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2015
2014-11-06 08:46:25
UCHWAŁA NR 428/LIX/2014

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014-11-06 08:44:46
UCHWAŁA NR 427/LIX/2014

 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na obszarze gminy Nowy Staw
2014-11-06 08:43:25
UCHWAŁA NR 426/LIX/2014

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2014 rok
2014-11-06 08:41:59