Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 208/XXVIII/2012

 w sprawie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Nowy Staw
2012-08-28 12:39:52
UCHWAŁA NR 207/XXVIII/2012

 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz
umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2012-08-28 12:39:09
UCHWAŁA NR 206/XXVIII/2012

 w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy
Staw
2012-08-28 12:38:22
UCHWAŁA NR 205/XXVIII/2012

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok
2012-08-28 12:37:23
UCHWAŁA NR 204/XXVIII/2012

 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Świerki, gm. Nowy Staw,
stanowiących działki nr 9/2, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15,
9/18 i 9/19
2012-08-28 12:36:15