Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 318/2010 z dnia 17 listopada 2010

 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
2011-03-25 09:10:00
ZARZĄDZENIE Nr 321/2010 z dnia 02 grudnia 2010 roku.

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Staw
2011-02-16 10:03:16
ZARZĄDZENIE Nr 320/2010 z dnia 02 grudnia 2010 roku

 w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Staw.
2011-02-16 10:00:55
ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 z dnia 29 grudnia 2010

 w sprawie u ż y c z e n i a zabudowanej nieruchomości gruntowej
2011-01-11 10:24:42