Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 413/LVI/2014

w sprawie zarządzenia wyborów do organów Samorządu Mieszkańców Wsi na obszarze Gminy Nowy Staw.
2014-08-27 09:36:02
UCHWAŁA NR 412/LVI/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 240/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw”
2014-08-27 09:35:28
UCHWAŁA NR 411/LVI/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 242/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomośc
2014-08-27 09:34:46
UCHWAŁA NR 410/LVI/2014

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2014 rok
2014-08-27 09:33:55
UCHWAŁA NR 409/LVI/2014

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu diagnostyki raka jajnika w grupie kobiet po 50 roku życia z terenu Gminy Nowy Staw - na lata 2014-2016”
2014-08-27 09:32:46