Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 408/LV/2014

 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Staw
2014-07-01 09:42:06
UCHWAŁA NR 407/LV/2014

 w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
2014-07-01 09:41:17
UCHWAŁA NR 406/LV/2014

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców Gminy Nowy Staw lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 4 przy ulicy Rynek Kazimierza Pułaskiego w Nowym Stawie
2014-07-01 09:40:43
UCHWAŁA NR 405/LV/2014

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców Gminy Nowy Staw lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 44 w obrębie Świerki Gmina Nowy Staw.
2014-07-01 09:39:57
UCHWAŁA NR 404/LV/2014

 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 160/1, położonej w obrębie Laski Gmina Nowy Staw na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobom, które zamierzają ją nabyć
2014-07-01 09:38:51
UCHWAŁA NR 403/LV/2014

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowy Staw
2014-07-01 09:38:19
UCHWAŁA NR 402/LV/2014

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Myszewo Gmina Nowy Staw na rzecz Skarbu Państwa
2014-07-01 09:37:31
UCHWAŁA NR 401/LV/2014

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Staw, położonej w obrębie Lubstowo.
2014-07-01 09:37:00
UCHWAŁA NR 400/LV/2014

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Staw, położonej w obrębie Świerki.
2014-07-01 09:35:55
UCHWAŁA NR 399/LV/2014

 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, w budynku wielolokalowym w miejscowości Myszewo 20 Gmina Nowy Staw
2014-07-01 09:35:11