Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 389/LIV/2014

 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 33/17, położonej przy ul. Gdańskiej w Nowym Stawie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, które zamierza ją nabyć
2014-05-08 14:59:32
UCHWAŁA NR 388/LIV/2014

 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 33/16, położonej przy ul. Gdańskiej w Nowym Stawie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobom, które zamierzają ją nabyć
2014-05-08 14:58:59
UCHWAŁA NR 387/LIV/2014

 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 33/14, położonej przy ul. Gdańskiej w Nowym Stawie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobom, które zamierzają ją nabyć
2014-05-08 14:58:26
UCHWAŁA NR 386/LIV/2014

 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 33/11, położonej przy ul. Gdańskiej w Nowym Stawie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobom, które zamierzają ją nabyć
2014-05-08 14:57:50
UCHWAŁA NR 385/LIV/2014

 w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości lokalowych i gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych
2014-05-08 14:57:13
UCHWAŁA NR 384/LIV/2014

 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
2014-05-08 14:56:32
UCHWAŁA NR 383/LIV/2014

 w sprawie zmiany Uchwały nr 334/XLVII/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Nowy Staw na 2014 rok
2014-05-08 14:55:35
UCHWAŁA NR 382/LIV/2014

 w sprawie zmian do Statutu Gminy Nowy Staw
2014-05-08 14:54:53
UCHWAŁA NR 381/LIV/2014

 w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnia Burmistrza Nowego Stawu do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.
2014-05-08 14:53:57
UCHWAŁA NR 380/LIV/2014

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw
2014-05-08 14:52:55