Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 378/LIII/2014

 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
2014-03-19 11:06:37
UCHWAŁA NR 377/LIII/2014

 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw w 2014 roku
2014-03-19 11:06:03
UCHWAŁA NR 376/LIII/2014

 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowy Staw 2033
2014-03-19 11:05:28
UCHWAŁA NR 375/LIII/2014

 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 350/L/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Lubstowo gmina Nowy Staw
2014-03-19 11:04:45
UCHWAŁA NR 374/LIII/2014

 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 349/L/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, w budynku wielolokalowym w miejscowości Myszewo 20 gmina Nowy Staw
2014-03-19 11:03:56
UCHWAŁA NR 373/LIII/2014

 w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Nowy Staw oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2014-03-19 11:03:12
UCHWAŁA NR 372/LIII/2014

 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 319/XLV/2013 r. Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
2014-03-19 11:02:25
UCHWAŁA NR 371/LIII/2014

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych miasta Nowy Staw
2014-03-19 11:01:40
UCHWAŁA NR 370/LIII/2014

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2014 rok
2014-03-19 10:57:44