Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

2018-04-13 13:54:34
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

2018-04-13 13:53:49
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące

2018-04-13 13:53:17
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu

2018-04-13 13:52:22
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy

2018-04-13 13:51:22
Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

2018-04-13 13:51:04
Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu

2018-04-13 13:50:40
Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

2017-12-19 11:12:48
Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych

2017-12-19 11:12:14
Poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz zaświadczeń o okresie zamieszkiwania

2017-12-19 11:11:24