Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw

 
2013-10-30 13:18:06
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 
2013-09-26 14:41:48
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2013-09-26 14:40:14
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 
2013-09-26 14:36:35
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
2013-09-26 14:34:35
Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów

 
2013-09-26 14:33:25