Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

2017-12-19 11:10:45
Wpisanie do rejestru wyborców

2017-12-19 11:10:20
Udostępnienie spisu wyborców

2017-12-19 11:09:27
Udostępnienie rejestru wyborców

2017-12-19 11:08:53
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2017-12-19 11:08:20
Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców i spisie osób uprawnionych do udziału w referendum

2017-12-19 11:06:36
Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

2017-12-19 11:06:00
Głosowanie korespondencyjne

2017-12-19 10:59:08
Dopisanie do spisu wyborców

2017-12-19 10:58:16