Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zmiana imienia i nazwiska

2017-12-19 11:39:35
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

2017-12-19 11:39:05
Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

2017-12-19 11:38:03
Wydanie odpisu zupełnego, skróconego, wielojęzycznego lub zaświadczenia

2017-12-19 11:35:47
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

2017-12-19 11:35:11
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

2017-12-19 11:32:27
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (dotyczy państw UE)

2017-12-19 11:32:02
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

2017-12-19 11:29:20
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka

2017-12-19 11:28:29
Rejestracja zgonu

2017-12-19 11:27:53