Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 332B/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany w ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy
2014-02-28 12:04:12
ZARZĄDZENIE Nr 332A/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie
2014-02-28 12:02:30
ZARZĄDZENIE Nr 332/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok
2014-02-28 11:57:54
ZARZĄDZENIE Nr 331/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 207/2012 Burmistrza Nowego Stawu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego
2014-02-28 11:55:44
ZARZĄDZENIE Nr 330/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy oraz planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok
2014-02-28 11:39:48
ZARZĄDZENIE Nr 329/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury w Nowym Stawie
2014-02-28 11:37:36
ZARZĄDZENIE Nr 328/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji bhp w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie
2014-02-27 15:33:49
ZARZĄDZENIE Nr 327/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok
2014-02-27 15:31:51
ZARZĄDZENIE Nr 326/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
2014-02-27 15:29:44
ZARZĄDZENIE Nr 325/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntów z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową i inną niż handlowo-usługową
2014-02-27 15:28:23