Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 423/2014 z dnia 30 września 2014 r.

 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/2012 Burmistrza Nowego Stawu z dnia 02 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego oraz stawek wywoławczych do przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowy Staw
2014-12-23 13:44:05
ZARZĄDZENIE Nr 431/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw
2014-12-01 12:10:38
ZARZĄDZENIE Nr 430/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy oraz planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok
2014-11-27 14:59:38
ZARZĄDZENIE Nr 427/2014 z dnia 27 października 2014 r.

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy oraz planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok
2014-11-04 15:00:45
ZARZĄDZENIE Nr 428/2014 z dnia 27 października 2014 r.

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw
2014-11-04 14:57:18
ZARZĄDZENIE Nr 429/2014 z dnia 29 października 2014 r.

 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie
2014-10-30 15:02:22
ZARZĄDZENIE Nr 425/2014 z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-23 14:16:46
ZARZĄDZENIE Nr 424/2014 z dnia 09 października 2014 r.

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy oraz planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok
2014-10-16 08:42:41
ZARZĄDZENIE Nr 420/2014 z dnia 30 września 2014 r.

 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy oraz planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok
2014-10-09 09:21:47
ZARZĄDZENIE Nr 422/2014 z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych
2014-10-08 12:16:36