Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 143/2012 z dnia 16 maja 2012r.

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych sprzyjających rozwojowi sportu w 2012 roku oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.
2013-10-03 11:29:54
ZARZĄDZENIE Nr 141/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania dotyczącego tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2013-10-03 11:27:30
ZARZĄDZENIE Nr 205/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku

 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175 A/2012 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za
udostępnienie arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego
klientom Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.
2013-01-03 10:46:06
ZARZĄDZENIE Nr 193/2012 z dnia 19 października 2012 r.

 w sprawie powołania Zespołu do spraw badania zadowolenia klientów
w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie
2012-11-26 12:16:25
ZARZĄDZENIE Nr 186/2012 z dnia 01 października 2012 r.

 w sprawie ustanowienia i wdrożenia Procedury nadzorowania niezgodności
i potencjalnych niezgodności w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie
2012-11-26 12:15:22
ZARZĄDZENIE Nr 185/2012 z dnia 01 października 2012 r.

 w sprawie ustanowienia i wdrożenia Procedury auditów wewnętrznych
w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie
2012-11-26 12:14:30
ZARZĄDZENIE Nr 184/2012 z dnia 01 października 2012 r.

 w sprawie ustanowienia i wdrożenia Procedury zarządzania celami i ryzykiem
w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie
2012-11-26 12:13:45
ZARZĄDZENIE Nr 183/2012 z dnia 01 października 2012 r.

 w sprawie ustanowienia i wdrożenia Procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami
w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie
2012-11-26 12:12:33
ZARZĄDZENIE Nr 182/2012 z dnia 01 października 2012 r.

 w sprawie ustanowienia i wdrożenia Księgi Systemu Zarządzania
w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie
2012-11-26 12:11:14
ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku

 w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ)
wg normy ISO 9001:2009 w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie oraz powołania
Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i ustalenie składu Zespołu Pilotowego
2012-11-26 12:10:17