Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 110/2011 z dnia 30 grudnia 2011

 w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości 14.000 euro
2012-10-12 11:15:40
ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 z dnia 14 września 2011 roku

 w sprawie wykonywania zadań, przez sołectwa gminy Nowy Staw, wynikających z ustawy o Funduszu sołeckim, przypadających do realizacji w danym roku budżetowym.
2012-02-08 12:38:22
ZARZĄDZENIE Nr 105/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie wydzierżawienia gruntów z przeznaczeniem pod działalność handlowo – usługową i inną niż handlowo – usługową 
2011-12-28 09:43:21
ZARZĄDZENIE Nr 104/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie ogłoszenia czwartych rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Laski Gmina 
2011-12-28 09:41:34
ZARZĄDZENIE Nr 96/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 84/2011 Burmistrza Nowego Stawu z dnia 18 października 2011 roku.
2011-11-23 14:21:09
ZARZĄDZENIE Nr 88/2011 z dnia 21 października 2011 roku

 zmieniające Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Nowego Stawu z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie.
2011-10-25 12:17:09
ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 z dnia 18 października 2011 roku

 zmieniające Zarządzenie Nr 1A/99 Burmistrza Miasta Nowy Staw z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie.
2011-10-20 09:20:05
ZARZĄDZENIE Nr 78/2011 z dnia 14 września 2011 roku

 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Rynek Kościuszki 13/2 w Nowym Stawie
2011-09-21 10:58:21
ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 z dnia 14 września 2011 roku

 w sprawie ogłoszenia trzecich rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Laski Gmina
2011-09-21 10:57:21
ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 z dnia 14 września 2011 roku

 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
2011-09-21 10:56:05