Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 354/L/2013

w sprawie w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie na rok 2014
2013-12-23 13:46:43
UCHWAŁA NR 353/L/2013

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
2013-12-23 13:45:58
UCHWAŁA NR 352/L/2013

w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Stawu do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.
2013-12-23 13:45:22
UCHWAŁA NR 351/L/2013

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego - garażu w drodze bezprzetargowej
2013-12-23 13:44:47
UCHWAŁA NR 350/L/2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Lubstowo, gmina Nowy Staw
2013-12-23 13:44:13
UCHWAŁA NR 349/L/2013

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, w budynku wielolokalowym w miejscowości Myszewo 20 gmina Nowy Staw
2013-12-23 13:43:23
UCHWAŁA NR 348/L/2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, nieruchomości gruntowych, położonych w Nowym Stawie, stanowiących działki nr 72/1 i nr 72/2 oraz nr 72/3 i nr 72/4 obręb 6 miasta Nowy Staw
2013-12-23 13:42:41
UCHWAŁA NR 347/L/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna grupa Działania Spichlerz Żuławski
2013-12-23 13:42:01
UCHWAŁA NR 346/L/2013

 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok
2013-12-23 13:38:04