Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 341/XLVII/2013

w sprawie zmiany uchwały nr 5/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
2013-10-30 11:13:50
UCHWAŁA NR 340/XLVII/2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
2013-10-30 11:13:10
UCHWAŁA NR 339/XLVII/2013

w sprawie zmian do Statutu Gminy Nowy Staw.
2013-10-30 11:12:37
UCHWAŁA NR 338/XLVII/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Lipinka, Nidowo, Świerki
2013-10-30 11:11:43
UCHWAŁA NR 337/XLVII/2013

w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy Staw.
2013-10-30 11:11:03
UCHWAŁA NR 336/XLVII/2013

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 123/2, położonej w obrębie 6 miasta Nowy Staw z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości, osobie która zamierza ją nabyć.
2013-10-30 11:10:23
UCHWAŁA NR 335/XLVII/2013

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej nr 31, położonej w obrębie 5 miasta Nowy Staw z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości, osobie która zamierza ją nabyć.
2013-10-30 11:09:31
UCHWAŁA NR 334/XLVII/2013

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Nowy Staw na 2014 rok
2013-10-30 11:08:51
UCHWAŁA NR 333/XLVII/2013

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2014
2013-10-30 11:08:23
UCHWAŁA NR 332/XLVII/2013

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013-10-30 11:07:44