Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 203/XXVII/2012

 w sprawie wydania opinii dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Malbork
2012-08-27 14:24:12
UCHWAŁA NR 202/XXVII/2012

 w sprawie zmiany Uchwały Nr 115/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 października
2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy
Nowy Staw na 2012 rok.
2012-08-27 14:23:32
UCHWAŁA NR 201/XXVII/2012

 w sprawie sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, nieruchomości gruntowych,
położonych w Nowym Stawie, stanowiących działki nr 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 obręb 1 miasta Nowy
Staw
2012-08-27 14:22:40
UCHWAŁA Nr 200/XXVII/2012

 w sprawie u d z i e l e n i a Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w
Gdańsku dotacji celowej w 2012 roku przez Gminę Nowy Staw
2012-08-27 14:20:21
UCHWAŁA Nr 199/XXVII/2012

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok
2012-08-27 14:19:01