Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 323/XLV/2013

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2013-10-21 12:20:00
UCHWAŁA NR 322/XLV/2013

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rad Sołeckich Samorządu Mieszkańców wsi Lipinka i Półmieście na obszarze Gminy Nowy Staw.
2013-10-21 12:15:48
UCHWAŁA NR 321/XLV/2013

w sprawie zmiany uchwały nr 43/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie poboru należności finansowych i podatków od osób fizycznych w drodze inkasa
2013-10-21 12:14:16
UCHWAŁA NR 320/XLV/2013

w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2018 dla gminy Nowy Staw.
2013-10-21 12:13:20
UCHWAŁA NR 319/XLV/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
2013-10-21 12:12:41
UCHWAŁA NR 318/XLV/2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Lipinka, gmina Nowy Staw
2013-10-21 12:11:56
UCHWAŁA NR 317/XLV/2013

w sprawie sprzedaży pomieszczenia w budynku nr 16 kl. C przy ulicy Rynek Kościuszki w Nowym Stawie na uzupełnienie lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość oraz określenia bonifikaty
2013-10-21 12:11:12
UCHWAŁA NR 316/XLV/2013

w sprawie z m i a n y wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw
2013-10-21 12:09:45
UCHWAŁA NR 315/XLV/2013

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2013 rok
2013-10-21 12:08:36
UCHWAŁA NR 314/XLV/2013

w sprawie e m i s j i obligacji Gminy Nowy Staw oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
2013-10-21 12:07:30