Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 305/XL/2013

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 293/2009 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu dodatków do wynagrodzenia i nagród 
2013-07-04 10:29:45
UCHWAŁA NR 304/XL/2013

w sprawie: określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych powadzonych przez Gminę Nowy Staw 
2013-07-04 10:28:33
UCHWAŁA NR 303/XL/2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Lubstowo, gmina Nowy Staw 
2013-07-04 10:27:49
UCHWAŁA NR 302/XL/2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Świerki, gmina Nowy Staw 
2013-07-04 10:26:05
UCHWAŁA NR 301/XL/2013

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tralewo, gmina Nowy Staw 
2013-07-04 10:25:18
UCHWAŁA NR 300/XL/2013

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Nowy Staw nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości gruntowych 
2013-07-04 10:23:16
UCHWAŁA NR 299/XL/2013

w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Nowy Staw za lata 2011-2012” 
2013-07-04 10:22:12
UCHWAŁA NR 298/XL/2013

w sprawie zmiany uchwały Nr 236/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 grudnia 2012 roku 
2013-07-04 10:21:21
UCHWAŁA NR 297/XL/2013

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw 
2013-07-04 10:20:02
UCHWAŁA NR 296/XL/2013

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2013 rok 
2013-07-04 10:19:04