Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntów z przeznaczeniem pod działalność handlowo – usługową i inną niż handlowo – usługową
2015-03-19 12:37:10
ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia na lata 2015 - 2017 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
2015-01-20 11:33:23
ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy oraz planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok
2015-01-09 14:02:10
ZARZĄDZENIE Nr 5/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw
2015-01-05 08:21:24
ZARZĄDZENIE Nr 3/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy oraz planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok
2015-01-05 08:19:10
ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 z dnia 08 grudnia 2014 r.

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy oraz planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok
2014-12-17 14:05:39