Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 292/XXXIX/2013

w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu marki RENAULT MASTER o numerze rejestracyjnym GMB 72 CS
2013-05-31 13:19:41
UCHWAŁA NR 291/XXXIX/2013

w sprawie uchylenia uchwały Nr 52/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych uchwałami: Nr 474/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 września 2010r., Nr 475/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 września 2010r., Nr 338/2009 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 września 2009r
2013-05-31 13:18:36
UCHWAŁA NR 290/XXXIX/2013

w sprawie uchylenia uchwały Nr 51/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach: Chlebówko, 01, 02, 03 Nowy Staw, Stawiec, Pręgowo Żuławskie
2013-05-31 13:17:26
UCHWAŁA NR 289/XXXIX/2013

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego - garażu w drodze przetargu
2013-05-31 13:16:29
UCHWAŁA NR 288/XXXIX/2013

w sprawie umarzania odsetek od zaległości powstałych z tytułu nieopłaconego czynszu najmu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i lokali socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Nowy Staw 
2013-05-31 13:15:25
UCHWAŁA NR 287/XXXIX/2013

w sprawie z m i a n y wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw 
2013-05-31 13:06:58
UCHWAŁA NR 286/XXXIX/2013

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2013 rok 
2013-05-31 13:02:04