Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 285/XXXVIII/2013

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Samorządu Mieszkańców wsi Stawiec w Gminie Nowy Staw. 
2013-05-14 14:47:51
UCHWAŁA NR 284/XXXVIII/2013

w sprawie uchylenia uchwały Nr 113/2007 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Lipinka, Nidowo, Świerki (plan V). 
2013-05-14 14:45:55
UCHWAŁA NR 283/XXXVIII/2013

w sprawie zmiany uchwały 43/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie poboru należności finansowych i podatków od osób fizycznych w drodze inkasa. 
2013-05-14 14:44:11
UCHWAŁA NR 282/XXXVIII/2013

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 269/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw w 2013 roku. 
2013-05-14 14:41:59
UCHWAŁA NR 281/XXXVIII/2013

 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
2013-05-14 14:40:37
UCHWAŁA NR 280/XXXVIII/2013

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Nowy Staw nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych. 
2013-05-14 14:37:39
UCHWAŁA NR 279/XXXVIII/2013

w sprawie z m i a n y wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw. 
2013-05-14 14:34:35
UCHWAŁA NR 278/XXXVIII/2013

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2013 rok. 
2013-05-14 14:27:24
UCHWAŁA NR 277/XXXVIII/2013

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Stawie przy ul. Bankowej 2. 
2013-05-14 14:25:13
UCHWAŁA NR 276/XXXVIII/2013

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Nowy Staw. 
2013-05-14 14:22:23