Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 270/XXXVI/2013

 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków
stanowiących fundusz sołecki
2013-03-21 10:00:37
UCHWAŁA NR 269/XXXVI/2013

 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw w 2013 roku
2013-03-21 09:59:39
UCHWAŁA NR 268/XXXVI/2013

 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
2013-03-21 09:58:41
UCHWAŁA NR 267/XXXVI/2013

 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013-03-21 09:54:02