Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 266/XXXV/2013

 w sprawie komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa z włączeniem jej do zasobu Gminy Nowy
Staw
2013-03-21 09:50:37
UCHWAŁA NR 265/XXXV/2013

w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/XXI/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 lutego
2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości Lipinka, Gmina Nowy Staw
2013-03-21 09:49:56
UCHWAŁA NR 264/XXXV/2013

 w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie Brzózki, gm. Nowy Staw, stanowiącej działkę nr 164
2013-03-21 09:48:45
UCHWAŁA NR 263/XXXV/2013

 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego-garażu w drodze bezprzetargowej
2013-03-21 09:47:55
UCHWAŁA NR 262/XXXV/2013

 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Spichlerz Żuławski
2013-03-21 09:47:09
UCHWAŁA NR 261/XXXV/2013

 w sprawie z m i a n y wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw
2013-03-21 09:46:12
UCHWAŁA NR 260/XXXV/2013

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2013 rok
2013-03-21 09:44:58