Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 239/XXXII/2012

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw
2013-01-31 14:51:41
UCHWAŁA NR 238/XXXII/2012

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok
2013-01-31 14:51:00
UCHWAŁA NR 237/XXXII/2012

 w sprawie p r z y j ę c i a wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw
2013-01-31 14:49:45
UCHWAŁA NR 247/XXXII/2012

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie na 2013 rok
2012-12-27 09:00:30
UCHWAŁA NR 246/XXXII/2012

w sprawie podziału miasta i gminy Nowy Staw na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012-12-27 08:59:32
UCHWAŁA NR 245/XXXII/2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy Staw.
2012-12-27 08:58:07
UCHWAŁA NR 244/XXXII/2012

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta i gminy Nowy Staw
2012-12-27 08:55:26
UCHWAŁA NR 243/XXXII/2012

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012-12-27 08:54:14
UCHWAŁA NR 242/XXXII/2012

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012-12-27 08:52:56
UCHWAŁA NR 241/XXXII/2012

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012-12-27 08:51:24