Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 235/XXXI/2012

 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Staw
2012-12-04 12:42:41
UCHWAŁA NR 234/XXXI/2012

 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy miasta i gminy Nowy Staw z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na
rok 2013”
2012-12-04 12:41:35
UCHWAŁA NR 233/XXXI/2012

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok
2012-12-04 12:39:40